Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı

Şirketin Faaliyet Konusu

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi

Şirketin Sermayedeki Payı

Para Birimi

Şirketin Sermayedeki Payı (%)

Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği

ALCOR 1 ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Enerji

100000

100000

TRY

100

Bağlı Ortaklık

ALCOR 2 ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Enerji

100000

100000

TRY

100

Bağlı Ortaklık

ALCOR 3 ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Enerji

100000

100000

TRY

100

Bağlı Ortaklık